Reklamacije storitev

Ponudnik storitev je podjetje Lassana.
Izvajalec storitve je pri ponudniku zaposlen frizer, pediker ali kozmetik.

Izvajalec opravi dogovorjeno storitev za naročnika, ki se zaveže za to plačati določeno ceno. Pri tem izvajalec upošteva morebitna nadaljnja navodila naročnika in zaključi dogovorjeno storitev, ko se izdelek sklada z naročnikovimi navodili oz. se jim zadovoljivo približa glede na tehnične in druge objektivne omejitve.

Takoj po opravljeni storitvi izvajalec v imenu ponudnika storitev naročniku izda račun, ki ga je slednji dolžan plačati takoj, razen v primeru, ko med naročnikom in ponudnikom obstaja drugačen pogodbeni dogovor. V primeru, da naročnik po izdaji računa ugotovi nepravilnost pri opravljeni storitvi lahko o tem obvesti izvajalca in zahteva neodplačno odpravo nepravilnosti. Izvajalec po presoji upravičenosti reklamacijskega zahtevka odpravi nepravilnosti. V kolikor se naročnik ne strinja s presojo izvajalca ali želi, da nepravilnosti odpravi drug izvajalec, mora reklamacijo s slikovnimi dokazi nasloviti na e-naslov info@lassana.si ponudnika storitev, ki po presoji upravičenosti za naročnika organizira odpravo nepravilnosti.

Rok za podajo zahtevka je 24 ur po opravljeni storitvi. Ponudnik storitve omogoča odpravo nepravilnosti v roku 8 dni po opravljeni storitvi. V kolikor naročnik v tem času ne omogoči izvajalcu odprave napake se šteje, da odstopa od reklamacijskega zahtevka. Če izvajalec v roku 8 dni ne odpravi napake po lastni krivdi, se z naročnikom dogovori za vračilo kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi.

2021 © Lassana d.o.o., vse pravice pridržane